Våra avdelningar

Här kan du läsa om vad man gör på de avdelningar som Bostadsförmedlingen består av.

Förmedling: Förmedlingsavdelningen arbetar med att förmedla lägenheter med bästa möjliga service enligt våra kö- och förmedlingsregler. Här arbetar förmedlingshandläggare med att vägleda bostadssökande genom hela förmedlingsprocessen, administrera lägenheter, granska intyg, skapa bostadsannonser samt boka visningar. De har också kontakt med de bostadsbolag som vi samarbetar med för att ge bästa möjliga service. På avdelningen finns också förtursenheten som riktar sig till bostadssökande med särskilda behov. Förturshandläggare arbetar med att bedöma, utreda och fatta beslut i ärenden gällande förtur

Kundservice: Vår kundservice är ansiktet utåt mot kunderna i bostadskön. Kundservicehandläggarna vägleder kunderna i sökprocessen och informerar bland annat om lediga lägenheter, kötider, regelverk samt hanteringen av Mina sidor. Kundservice ansvarar för support via telefon och mejl samt i vår kundmottagning.

Marknad och kommunikation: Avdelningens främsta uppdrag är att öka inflödet av bostäder för förmedling men också att vara ett kunskapsnav kring hyresmarknaden och efterfrågan. Avdelningen Marknad och kommunikation har flera olika ansvarsområden. Här arbetar kommunikatörer med både intern och extern kommunikation men även till exempel marknadsanalytiker har sin hemvist på avdelningen.

Digitala tjänster: Avdelningen för digitala tjänster förvaltar och utvecklar IT-verktyg som underlättar hanteringen av lägenheter för både bostadssökande, fastighetsägare och medarbetare. De bidrar till verksamhetens mål genom att tillhandahålla teknik och kompetens till system som är tillgängliga, säkra och långsiktigt hållbara. På avdelningen arbetar bland annat utvecklare och testare samt ansvariga för våra olika system. För bästa möjliga verksamhetsnytta samverkar de tätt med verksamheten.

Utvecklingsavdelningen: Som stöd i arbetet med att utveckla Bostadsförmedlingens utbud av tjänster till fastighetsägare och bostadssökande driver och deltar utvecklingsavdelningen i olika uppdrag och projekt. Här arbetar bland annat kvalitetsansvarig och kravställare. Tillsammans med övrig verksamhet genomför de aktiviteter som stödjer en övergång mot ökad digitalisering med förhöjd kvalitet i system och processer.

Staben: Staben arbetar med verksamhetsstyrning och uppföljning och tillhandahåller expertis inom flera områden. De arbetar bland annat med HR, inköp, utredningar, juridik och ekonomi. Staben utgör också verksamhetsstöd till de operativa funktionerna på Bostadsförmedlingen.