Nu blir det lättare att hitta bostäder med hög tillgänglighet

Från och med den 18 mars är det möjligt att filtrera bostäder på högre tillgänglighet här på webbplatsen. Även du som inte har behov av lägenheter med högre tillgänglighet kan söka dessa bostäder.

Lägenheter kan ha två olika tillgänglighetsmärkningar – en för bostäder som är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga och en för bostäder som är tillgängliga för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Här kan du läsa mer om de två tillgänglighetsdefinitionerna. Om vi inte har någon uppgift om tillgänglighet anges detta i annonsen.

Det är upp till respektive fastighetsägare som lämnar in lägenheter att ange information om tillgänglighet. De kan märka en lägenhet enligt en eller båda tillgänglighetsdefinitionerna, eller avstå från att ange tillgänglighet. Det innebär att det kan finnas lägenheter som är tillgängliga trots att det står Uppgift om tillgänglighet saknas. Den fastighetsägare som lämnar in lägenheten kan vara osäker på om lägenheten uppfyller kraven, eller har inte tillräckligt mycket fakta, och väljer då att inte ange den som tillgänglig. Om du har särskilda behov av tillgänglighet rekommenderar vi därför att alltid undersöka förutsättningarna på plats vid visningen alternativt kontakta fastighetsägaren.