Våra kö- och förmedlingsregler uppdateras

Den 1 februari uppdateras våra kö- och förmedlingsregler. Ändringen innebär att den som lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter spärras från att göra intresseanmälningar i 18 månader istället för 6 månader. Läs nya regelverket nedan.

Paragraf 2.4.3 Bostadserbjudande och hyresgästförslag

Nuvarande regelverk:

Kund som lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter för att få bostaden spärras från att göra intresseanmälningar i sex månader. Eventuell pågående förmedling avbryts och eventuella visningsinbjudningar och intresseanmälningar tas bort. Om handlingen bedöms som brottslig polisanmäls detta av Bostadsförmedlingen.

Regelverk fr.o.m. 2021-02-01:

Kund som lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter för att få bostaden spärras från att göra intresseanmälningar i 18 månader. Eventuell pågående förmedling avbryts och eventuella visningsinbjudningar och intresseanmälningar tas bort. Om handlingen bedöms som brottslig polisanmäls detta av Bostadsförmedlingen.