Bostadsförmedlingens årsberättelse för 2018

Bostadsförmedlingen i Stockholm har sammanfattat året som gick i en årsberättelse. Där beskriver vi vårt uppdrag och berättar om viktiga händelser under året.

Under 2018 förmedlade Bostadsförmedlingen 13 455 lägenheter och omkring 23 000 personer kunde därmed flytta till en ny bostad. Aldrig tidigare har vi förmedlat så många lägenheter. Om detta och mycket annat berättar vi i årsberättelsen som går att läsa i digitalt format här.