Skäl att samarbeta med oss

Det här erbjuder vi dig som fastighetsägare

Bostadsförmedlingen har lång erfarenhet av förmedling av bostäder och med våra tjänster kan ni spara tid, pengar och resurser. Vi förenklar er vardag, oavsett om ni har ett stort eller mindre bostadsbestånd. Och vår förmedlingstjänst är kostnadsfri för fastighetsägare.

Stockholm växer och efterfrågan på bostäder är stor. Tillsammans kan vi göra det lite enklare att både hitta och hyra ut de lediga hyresrätter som finns. Idag förmedlar vi cirka 75 procent av alla lediga hyresrätter i Stockholms län – gör som många andra och låt oss förmedla era bostäder.

Vår förmedlingsservice

Lämna en bostad och få tillbaka ett hyresgästförslag. Med på vägen har ni en egen kundansvarig som vägleder genom processen. Allt utan kostnad.

Vår förmedlingsservice – läs mer här
Nå ut genom oss

Med över 800 000 registrerade bostadssökande och 10 000 besökare på vår webb varje dag når ni ut i både Stockholmsregionen och övriga landet.

Nå ut genom oss – läs mer här
Statistik och analys

Närmare 700 000 förmedlade bostäder har gett oss en unik kunskapsbank. Fatta datadrivna beslut med hjälp av vår efterfrågestatistik. Alltid baserad på kötid, det överlägset bästa sättet att mäta söktryck.

Statistik och analys – läs mer här
Samhällsnytta

Hos oss samlas en stor del av regionens lediga hyresrätter. Det gör det lite enklare för de som söker bostad. Och vi förmedlar alltid efter kötid – lika för alla.

Samhällsnytta – läs mer här
En del av Stockholms stad

Bostadsförmedlingen är en del av Stockholms stad och genom det har vi många kontaktytor och är engagerade i flera olika projekt med koppling till bostäder och stadsutveckling.

En del av Stockholms stad – läs mer här