1. Personnummer
  2. Personuppgifter
  3. Bekräfta
  4. Klart

Köavgiften är 200 kronor om året

Det kostar 200 kronor om året att stå i bostadskön. Vi skickar ut en köavgiftsavi när du registrerat dig.

För att ställa dig i bostadskön behöver du ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.

Personnumret skrivs med 12 siffor i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN
Den mejladress du anger kan inte delas med någon annan.