För närvarande har vi något längre handläggningstider vid förmedling av bostäder.

  1. Personnummer
  2. Personuppgifter
  3. Bekräfta
  4. Betala

Registrera dig som bostadssökande

Köavgiften är 200 kronor om året

För att registrera dig hos oss behöver du ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer. Om du har skyddade personuppgifter och vill registrera dig, ber vi dig att kontakta vår kundservice på 08-785 88 30.

Personnumret skrivs med 12 siffor i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN
Den mejladress du anger kan inte delas med någon annan.