Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

  1. Personnummer
  2. Personuppgifter
  3. Bekräfta
  4. Klart

Köavgiften är 200 kronor om året

Det kostar 200 kronor om året att stå i bostadskön. Vi skickar ut en köavgiftsavi när du registrerat dig.

För att ställa dig i bostadskön behöver du ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.

Personnumret skrivs med 12 siffor i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN
Den mejladress du anger kan inte delas med någon annan.