Speciella bostäder för unga – finns det?

Vissa av de bostäder som Bostadsförmedlingen förmedlar är reserverade för ungdomar. Vi kallar dem för ungdomsbostäder och förra året kunde 2 245 unga personer flytta in i en sådan bostad.

Ungdomsbostäder kan sökas av personer som är mellan 18 och 25 år. I vissa fall gäller en högre åldersgräns på 27 eller 30 år. Bostäderna är oftast mellan 20 och 40 kvadratmeter och har en relativt låg hyra. Vad som gäller för just den lägenheten som du är intresserad av står i bostadsannonsen.

Ungdomsbostäderna förmedlas utifrån kötid. Det betyder att ju tidigare du registrerar dig som bostadssökande hos oss, desto större chans har du att få en bostad. Du kan registrera dig från den dag som du fyller 18 år. Vi rekommenderar att du registrerar dig direkt på din 18-årsdag, eftersom vissa ungdomsbostäder bara kan sökas av personer med en specifik ålder. 

Det finns olika typer av hyreskontrakt för ungdomsbostäder. Det är vanligast med tidsbegränsade kontrakt men ibland kan det också vara ett förstahandskontrakt. För ett tidsbegränsat kontrakt gäller att du behöver flytta ut när hyrestiden tar slut, men du behåller då din kötid. På så sätt förbättrar du dina chanser att kunna söka en annan bostad i framtiden. Får du ett förstahandskontrakt fortsätter det att gälla även efter att du har fyllt 25 år. Vilken kontraktstyp bostaden har kan du läsa i annonsen.

Läs mer om ungdomsbostäder

På sidan ”Ungdomsbostad” kan du läsa mer om hur ungdomsbostäder fördelas mellan olika åldrar och vi guidar till hur du hittar bostadsannonserna här på webben. Du får även tips som ökar dina chanser att få en bostad.