Nu gör vi det lättare för dig som söker bostad

Vi jobbar med att underlätta din resa som bostadssökande hos oss. Som ett steg i det arbetet har vi nu förbättrat designen på Mina sidor.

Förändringen innebär att du som aktivt söker en bostad enklare kommer kunna se status på de bostäder du sökt. Genom en tydligare design och hjälptexter slussas du vidare i sökprocessen och det blir tydligare vad du behöver göra i de olika stegen.

Om du har några frågor kring förändringarna är du välkommen att kontakta oss.