Ekonomin får fler att vilja byta bostad

Vi har frågat vår kundpanel om inställningen till att byta bostad just nu. Jämfört med under pandemin har det ekonomiska läget fått större betydelse för viljan att flytta, medan önskemålen om ett hemmakontor har prioriterats ner.

I undersökningen svarade 37 procent att intresset för att söka en ny bostad har ökat under det senaste halvåret. Det är en kraftig ökning jämfört med när vi ställde samma fråga under pandemiåret 2020. Då var det endast 14 procent som hade ett ökat intresse för att flytta. De främsta skälen till att vilja flytta är nu liksom då att man vill ha antingen en större eller en billigare bostad. Andelen som vill bo billigare har ökat och andelen som vill bo större har minskat mellan de två undersökningarna. De som vill ha en bostad som är bättre anpassad till att arbeta hemifrån har minskat från 25 procent 2020 till 11 procent i år. 

De 13 procent som svarade att de har ett minskat intresse för att flytta hänvisade ofta till upplevd otrygghet och oro för ekonomin, med hyreshöjningar, hög inflation och stigande räntor som främsta argument.
 
På frågan om hur man helst vill bo svarade 45 procent hyresrätt, en uppgång med 5 procentenheter på ett år. Även bostadsrätt och småhus har många anhängare, cirka 20 procent vardera, men båda har backat en procentenhet under samma period.

Den positiva bilden av hyresrätten som boendeform förstärks av att 24 procent har fått en mer positiv uppfattning om att bo i hyresrätt under det senaste halvåret. De vanligaste motiven till att vilja bo i hyresrätt är att boendeformen upplevs som bekväm och flexibel, samt ekonomiska faktorer, som att man saknar möjlighet att köpa ett boende eller att man inte vill binda pengar i boendet.

Om undersökningen

Kundpanelen är representativ för personerna i bostadskön. Syftet med panelen är att ta reda på preferenser och åsikter kring boendefrågor. Den här undersökningen genomfördes i mars–april 2023 och besvarades av 5 461 personer.