Summering av året 2023

Under 2023 förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm 20 751 bostäder. Det var fler än under något tidigare år i vår historia. Den genomsnittliga kötiden för vanliga hyresrätter var 9,0 år. Den 31 december 2023 var 822 372 personer registrerade hos oss.

Under 2023 förmedlade Bostadsförmedlingen lägenheter i samtliga av Stockholms läns 26 kommuner samt i Håbo, Eskilstuna, Strängnäs och Knivsta.

Antal förmedlade bostäder

De 20 751 förmedlade lägenheterna fördelades på följande sätt mellan olika bostadstyper under 2023 (2022 års antal inom parentes):

  • Vanliga hyresrätter: 13 074 stycken (11 709)
  • Studentbostäder: 3 586 stycken (3 614)
  • Ungdomsbostäder: 2 245 stycken (2 266)
  • Korttidskontrakt: 1 434 stycken (1 527)
  • Seniorbostäder: 368 stycken (347)
  • Övriga bostadstyper: 44 stycken (67)

Jämfört med 2022 ökade den totala förmedlingen med 6 procent. Av de förmedlade bostäderna var 4 063 nybyggda. Det är en ökning med 27 procent jämfört med föregående år. Sedan starten 1947 har Bostadsförmedlingen förmedlat 693 204 bostäder.

Kötidsutvecklingen

Den genomsnittliga kötiden minskade

Under 2023 förmedlades över hälften (51 procent) av de vanliga hyresrätterna i bostadskön till personer med en kötid mellan 4,8 och 12,7 år. Den genomsnittliga kötiden för all förmedling (i och utanför länet) var 9,0 år. Det är en minskning med 0,4 år jämfört med 2022.

Om man undantar nybyggda bostäder var kötiden 10,2 år i genomsnitt under 2023. För enbart nybyggda bostäder var kötiden 6,0 år.

Kötiden som behövs varierar

Varje lägenhet som annonseras ut på vår webbplats får en egen kö med personer som är intresserade av just den bostaden. Hur stort intresset blir påverkas av faktorer som läge, hyresnivå, standard och bostadstyp. Därför kan det behövas både kortare och längre kötid än genomsnittet.

Generellt behövs det längre kötid för att få en lägenhet i innerstaden eller närförort jämfört med lägenheter längre ut från centrala Stockholm. Den genomsnittliga kötiden för Stockholms stad under 2023 var 12,5 år.

Medelkötider i regionen, karta 

Medelkötider i regionen, kartstatistiken som text på webbsida 

Månaden i korthet för 2023

Här kan du läsa statistik månad för månad. Länkarna går till vårt pressrum hos Via TT.

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Antal registrerade personer

Den 31 december 2023 var 822 372 personer registrerade hos oss. Ökningen under 2023 var 47 850 personer, eller 6 procent. Av personerna i bostadskön var 102 384 (12 procent) aktiva kunder, det vill säga kunder som gjorde minst fem intresseanmälningar under året.