Frågor och svar – Avhopp

Vad är ett avhopp?

Ett avhopp är när du har svarat ja till ett bostadserbjudande och blivit föreslagen som hyresgäst, men sedan ångrar dig eller om du har svarat ja på ett bostadserbjudande och inte skickar in nödvändiga intyg i tid. Ett avhopp är också när du inte svarar på ett bostadserbjudande före den tidpunkt som vi har angivit. Läs mer i våra kö- och förmedlingsregler (paragraf 2.4.1 och 2.4.3). 

Vad händer om jag gör ett avhopp?

Din intresseanmälan tas bort och bostadserbjudandet går till nästa kund i kön. Vi registrerar att du har gjort ett avhopp.

Får avhoppet några konsekvenser för mig?

Ja, om du gör två avhopp under en tolvmånadersperiod spärras du från att göra intresseanmälningar i sex månader.

Hur ska jag göra för att jag inte ska få ett registrerat avhopp?

Om du får ett bostadserbjudande behöver du svara i tid. Om du svarar nej tas din intresseanmälan bort och bostadserbjudandet går till nästa kund i kön. Din kötid och övriga intresseanmälningar påverkas i så fall inte. Det är bara när du har svarat ja på ett bostadserbjudande och sedan ångrar dig eller inte inkommer med intyg i tid, när du ångrar dig efter att du har blivit föreslagen som hyresgäst, eller när du  inte svarar på ett bostadserbjudande före angiven tidpunkt, som vi registrerar ett avhopp.

Vad händer när min spärrtid är över?

När spärrtiden är över kan du anmäla intresse för bostäder igen. Tänk på att du åter igen blir spärrad i sex månader om du gör ett nytt avhopp inom en tolvmånadersperiod från ditt senaste avhopp.

Varför spärrar ni de som gör avhopp?

När vi skickar ett bostadserbjudande är förmedlingsprocessen nästan klar. Vid ett avhopp behöver vi backa i processen och gå till nästa kund i kön. Det innebär att hela förmedlingen tar längre tid. Det drabbar både fastighetsägaren och andra bostadssökande som är angelägna om en snabb förmedlingsprocess. Vi har därför valt att spärra kunder som gör återkommande avhopp.