Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Särskilda behov

Du som har starka medicinska-, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till en bostad. Via Socialtjänsten förmedlar vi också försöks- och träningslägenheter till personer som har behov av särskilt stöd i sitt boende.

Särskilda behov

FÖRTUR TILL BOSTAD

Förtur riktar sig enbart till dig som är och har varit bosatt och folkbokförd  i Stockholms stad sedan minst två år tillbaka.

Förtur till bostad inom Stockholms stad
FÖRSÖKS- OCH TRÄNINGSLÄGENHETER

Via Socialtjänsten förmedlar vi bostäder till personer som har behov av särskilt stöd i sitt boende.

Försöks- och träningslägenheter