Så här fungerar videospelaren på vår webbplats

Så här fungerar vår videospelare för dig som använder hjälpmedel eller tabbar dig fram på sidan. Funktionerna räknas upp i samma ordning som tabbordningen.

  • Tabb 1 markerar videospelaren.
  • Tabb 2 markerar knappen för att starta och pausa videon. Starta och pausa med mellanslagstangenten eller Entertangenten.
  • Tabb 3 och 4 markerar videons tidslinje. Hoppa framåt och bakåt i filmen genom att använda piltangenterna åt höger eller vänster.
  • Tabb 5 markerar val av upplösning. Standard är 480 p. Aktivera valet med Entertangenten. Du kan med hjälp av piltangent neråt välja 270 p och med piltangent uppåt välja 720 p. Bekräfta ditt val genom att ännu en gång trycka på Enter.
  • Tabb 6 markerar val av textremsa. Funktionen syns bara om det finns någon text. Aktivera med Enter och välj med piltangerna uppåt och neråt. Bekräfta ditt val genom att ännu en gång trycka på Enter.
  • Tabb 7 markerar ändring av ljudvolymen. Sänk med piltangent neråt och höj med piltangent uppåt.
  • Tabb 8 markerar helskärmsläge. Aktivera genom att trycka på Enter. Tryck på Esc för att avsluta helskärmsläget.

När du navigerar i videospelaren tar mellanslagstangenten dig tillbaka till tabbläge 2 där du kan starta och pausa videon.