Stockholm, Stadshagen

Sankt Göransgatan 112

Hyra: 4711 kr/mån Våning: 5 tr Antal rum: 1 Boyta: 26 kvm
Bostaden:
 • Badrum
 • Kokvrå
 • Hiss finns, rymmer inte rullstol
 • Ej balkong
 • Säkerhetsdörr
Inflyttning: 2022-09-01

Om kontraktet

Denna bostad hyrs ut till ekonomiskt behövande. Läs villkoren nedan gällande inkomst.

Om bostaden

Fastigheten är byggd 1951. Ombyggnad 1998.

Bredbands-leverantör: Tele2 TV-leverantör: Tele2

Om hyran

Kostnad för hushållsel tillkommer.

Angiven hyresnivå gäller för år: 2022

Förmedlingsinformation

Viktig information om visning eller förmedling kan skickas ut via sms. Uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor.

Om din anställning inte är i Stockholmsområdet behöver du visa att din arbetsplats ligger inom pendlingsavstånd från bostaden.

Observera att om inflyttningsdatumet infaller på en helgdag eller en röd dag sker inflyttning nästkommande vardag.

Både du och en eventuell medboende behöver skicka in ett familjebevis från Skatteverket. Se därför till att beställa det i god tid om du anmäler intresse för denna lägenhet. Familjebeviset får vara max 2 månader gammalt.

Parkering

Finns kö hos hyresvärden.

Visningsinformation

Om du är en av dem med längst kötid kommer du att bli inbjuden till visning. Visningsinbjudan kommer att synas på Mina sidor samt skickas på mejl om du har fyllt i en aktuell mejladress.

Om det finns särskilda behov av tillgänglighet rekommenderar vi att alltid undersöka förutsättningarna på plats vid visningen. Exempel på detta kan vara breda dörrar, sänkta trösklar m.m.

Boendereferenser

Om du blir aktuell för bostaden behöver du kontakta din nuvarande hyresvärd och godkänna att denne lämnar ut boendereferenser om dig till den nya hyresvärden.

Hyresvärdens villkor för bostaden

 • Krav på att du varit boende inom Stockholm stad de senaste 3 åren.
 • Din bruttoinkomst får inte överstiga 4 prisbasbelopp. Ditt privata sparkapital får ej överstiga 1 prisbasbelopp. Dessa summor höjs med 1 prisbasbelopp för varje hemmaboende barn samt eventuell sammanboende partner.
 • Max antal hushållsmedlemmar: 2
 • Folkbokförd kommun: Stockholm
 • Högsta hushållsårsinkomst: 245000
 • Hyresvärdens villkor är att du har regelbunden inkomst från till exempel inkomst av tjänst, egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, pension, sjukpenning, sjukbidrag, studiemedel eller A-kassa. Försörjningsstöd godkänns inte.
 • Hyresvärden kommer att kräva nyutfärdat anställningsintyg med inkomstuppgifter samt intyg vid studier. Ha intyg i beredskap om du accepterar lägenheten.
 • Hyresvärden har regler mot trångboddhet. Antalet boende i bostaden ska vara rimligt i förhållande till storleken.
 • Du får inte ha anmärkningar från tidigare boenden. Huvudsökande måste lämna boendereferenser från eget boende eller av fastighetsägare godkänt boende i andrahand. Undantag kan ske för hemmavarande ungdomar, sammanboende och inneboende.
 • Hyresvärden kräver att huvudsökande ska bo stadigvarande i lägenheten och förbehåller sig rätten av att göra en fri prövning av den sökande.
 • Hyresvärden kommer att kräva familjebevis, ha det i beredskap om du accepterar lägenheten.
 • För godkännande krävs att huvudsökande, medboende eller ombud sett den aktuella bostaden.
 • Om du har skulder hos Kronofogden eller betalningsanmärkningar sker en prövning om du kan godkännas som hyresgäst. Skulderna och betalningsanmärkningarna ska vara äldre än ett år och de får inte gälla tidigare boende. Du får ha max två betalningsanmärkningar.
 • Om bostad innehas behöver du visa uppsagt hyreskontrakt vid kontraktskrivningen alternativt om du äger en villa eller bostadsrätt kommer du att behöva visa ett försäljningsdokument sex månader efter inflyttningsdatum.
 • Huvudsökande ska uppfylla inkomstkravet själv. Undantag kan göras för sammanboende par som varit folkbokförda på samma adress minst 6 månader eller stått som sökande tillsammans i minst 6 månader, förutsatt att huvudsökanden innehar minst 50% av inkomstkravet.
 • När hyran är betald ska den sökande ha ett bestämt belopp kvar (nettolön). För 2022 är beloppet 5 158 kronor för en ensamstående vuxen.