Kontakt för fastighetsägare

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er som fastighetsägare.

Jana Kimvall Hagel
Marknadsstrateg
Telefon: 08-785 88 84
Förmedlingsavdelningen
För inlämning av lägenhet eller om pågående samarbete. Om du har direktnummer till er kundansvarig på Bostadsförmedlingen går det bra att ringa dit. Mejla till er kundansvarig eller ring gruppnumret nedan om du saknar direktnummer.
Telefon: 08-785 89 10/15
Marika Klerby-Nordström
Chef Marknad
Telefon: 08-785 88 15
Erik Arvline
Fastighetsägaransvarig
Telefon: Tjänstledig