Statistik för bostadskön 2017

Under 2017 fick 11 648 personer en ny bostad genom Bostadsförmedlingen. Den genomsnittliga kötiden under året var 10,3 år. Vid årsskiftet stod 596 171 personer i bostadskön.

Rekordmånga inlämnade bostäder

Under 2017 lämnades hela 12 438 bostäder in till Bostadsförmedlingen. Det är fler än någonsin förut. Av de inlämnade bostäderna förmedlades 11 648 under förra året.

Antalet förmedlade studentbostäder var rekordhögt. Totalt förmedlade vi 2 507 studentbostäder, vilket är mer än något år tidigare.

Under 2017 fick också 1 033 ungdomar och 269 seniorer en bostad genom oss.

Antal förmedlade bostäder 2017

Så här såg fördelningen ut mellan olika lägenhetstyper under 2017 (år 2016 inom parentes):

 • Vanliga hyresrätter: 6 610 (6 864)
 • Studentbostäder: 2 507 (2 129)
 • Korttidskontrakt: 1 170 (1 080)
 • Ungdomsbostäder: 1 033 (1 351)
 • Senior- och trygghetsbostäder: 269 (372)
 • Övriga lägenhetstyper: 59 (38)

Under året var 2 132 av de förmedlade bostäderna nybyggda, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med förra året.

Den genomsnittliga kötiden var drygt 10 år

Under 2017 förmedlades majoriteten av de vanliga hyresrätterna i bostadskön med en kötid på mellan 8 och 12 år. Genomsnittlig kötid för hela regionen var 10,3 år. Det är en ökning jämfört med 2016 då den var 9 år. Om man undantar nybyggda bostäder var kötiden 11 år i genomsnitt, och för enbart nybyggda bostäder var kötiden 8,3 år.

Årets kortaste kötid: 1 månad. En studentbostad på Kanslivägen i Tullinge, förmedlades i juni månad.

Årets längsta kötid: 34,1 år. En tvårummare på Tengdahlsgatan på Södermalm, förmedlades i mars månad.

Grön pratbubbla med texten: Kortaste kötiden - 1 månad, Längsta kötiden - 34,1 år

Kötider för olika lägenhetstyper

Så här såg de genomsnittliga kötiderna ut för olika typer av lägenheter under 2017 (år 2016 inom parentes).

 • Vanliga hyresrätter 10,3 år (9,0)
 • Studentbostäder 5,5 år (5,4)
 • Korttidskontrakt 10,2 år (10,4)
 • Seniorbostäder 9,9 år (8,6)
 • Trygghetsbostäder 5,2 år (4,3)

Kötider för olika områden

Generellt behövs det längre kötid för att få en lägenhet i innerstaden eller närförort jämfört med lägenheter längre ut från centrala Stockholm. Den genomsnittliga kötiden för Stockholms stad under 2017 var 12 år. För bostäder i innerstaden var den genomsnittliga kötiden 16 år. Särskilt långa var kötiderna på Norrmalm och Södermalm – 23 respektive 17 år i genomsnitt. Kommunerna med kortast kötid var Sigtuna och Södertälje med en genomsnittlig kötid på 5 år.

Antal personer i bostadskön

Vid årsskiftet stod 596 171 personer i bostadskön. Det är en ökning under 2017 med 40 246 personer, eller 7 procent. Av de som står i bostadskön är 14 procent – eller 84 000 – aktiva kunder, det vill säga kunder som gör fem intresseanmälningar eller fler per år.

Antal personer i bostadskön

 

/link/0d25b3edb5e5493fabef270955e09f1f.aspx?id=3346&epslanguage=sv

Mer information i statistiktjänsten

I vår statistiktjänst hittar du mer information om antal förmedlade bostäder, kötider för olika områden med mera.

Sök i statistiktjänsten