Statistik för bostadskön 2016

Under 2016 fick 11 834 personer en ny bostad genom Bostadsförmedlingen. Antalet studenter och ungdomar som fick bostad var rekordhögt. Den genomsnittliga kötiden under året var 9 år.

Antal förmedlade bostäder för varje lägenhetstyp

Diagram som visar antalet förmedlade bostäder för varje lägenhetstyp 2016

Diagrammet ovan visar alla förmedlade bostäder 2015 och 2016 fördelade på olika lägenhetstyper.

Rekordmånga studentbostäder och ungdomsbostäder

Bostadsförmedlingen förmedlar olika typer av lägenheter. Så här såg fördelningen ut mellan lägenhetstyperna 2016:

Vanliga hyresrätter

"Vanliga hyresrätter” är lägenheter med fullständigt kontrakt utan särskilda villkor vad gäller exempelvis ålder. Under 2016 förmedlade vi 6 864 vanliga hyresrätter.

Studentbostäder och ungdomsbostäder

Bostadsförmedlingen har aldrig förmedlat så många studentbostäder som under 2016, totalt 2 129 stycken. Även förmedlingen av ungdomsbostäder var rekordhög, 1 351 stycken.

Seniorbostäder

2016 förmedlade vi 372 seniorbostäder, inklusive pensionärslägenheter, 55+ och 65+ bostäder samt trygghetsbostäder.

Övriga lägenhetstyper

De 38 förmedlade bostäderna i kategorin övriga lägenhetstyper består av allergianpassade lägenheter, hyresradhus, kollektivhuslägenheter och tillgänglighetsanpassade lägenheter.

Andel nyproducerade bostäder

Under året var 2 677 av de förmedlade bostäderna nyproducerade. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2015.

Andel förmedlade bostäder för olika fastighetsbolag

Bostadsförmedlingen förmedlar allt fler lägenheter från privata bostadsbolag och från kommunala bostadsbolag i andra kommuner än Stockholm. Under 2016 förmedlade vi fler lägenheter åt privata bostadsbolag än åt Stockholms stads bostadsbolag. De privata bostadsbolagen stod för 50 procent och Stockholms kommunala bolag för 43 procent av de förmedlade lägenheterna. Resterande 7 procent förmedlade vi åt övriga kommunala bolag i andra kommuner än Stockholm.

Kötider – hur lång tid tar det att få en bostad?

Diagram som visar statistik över kötider 2016

Diagrammet ovan visar alla förmedlade bostäder 2015 och 2016 fördelade på kötid i antal år.

Den genomsnittliga kötiden är 9 år

Kötiderna för att få en bostad varierar från ett par månader till över 20 år. Under 2016 förmedlades de flesta av de vanliga hyresrätterna med en kötid på mellan 7 och 11 år. Genomsnittlig kötid för hela regionen var 9 år. Det är en ökning jämfört med året innan då den var 8,2 år. Kötiderna för nyproducerade bostäder är oftast kortare.

Genomsnittliga kötider för varje lägenhetstyp

Kötiderna varierar för olika typer av lägenheter. Så här såg den genomsnittliga kötiden ut för de olika lägenhetstyperna 2016: 

  • Vanliga hyresrätter: 9 år.
  • Studentbostäder: cirka 5 år.
  • Korttidskontrakt: cirka 10 år.
  • Seniorbostäder: cirka 9 år.
  • Trygghetsbostäder: cirka 4 år.
    (Trygghetsbostäder förmedlas i en separat kö som består av personer i bostadskön över 70 år och som bor i Stockholms stad).

Genomsnittliga kötider för varje område

Tabell som visar genomsnittliga kötider för olika områden/kommuner i Stockholm

Tabellen ovan visar genomsnittliga kötider för olika stadsdelar och kommuner under 2015 och 2016.

Kötiden är längre i innerstaden

Det behövs längre kötid för att få en lägenhet i innerstaden eller närförort jämfört med lägenheter längre ut från centrala Stockholm. Under förra året var den genomsnittliga kötiden i innerstaden 14 år. Bland kommunerna med kortast kötid finns Haninge, Sollentuna och Södertälje. Där var den genomsnittliga kötiden 6 år under 2016.

Bostäder med korta eller inga kötider

Under 2016 förmedlade vi 267 lägenheter med en kötid på under 1 år. Många av de bostäder som förmedlades med kort kötid var studentbostäder eller nyproducerade bostäder.

Varje år förmedlar vi också ett mindre antal bostäder utan kötid, i den så kallade Bostadssnabben. 2016 förmedlade vi 16 bostäder i Bostadssnabben. De flesta av dessa var studentbostäder.

Hur många står i bostadskön?

Vid årsskiftet stod 555 925 personer i bostadskön. Det är en ökning under 2016 med 39 260 personer, eller 8 procent. Av de som står i bostadskön är 14 procent – eller 78 000 – aktiva kunder, det vill säga kunder som gör 5 intresseanmälningar eller fler per år. De flesta som står i bostadskön har redan någon form av ordnat boende, såsom eget förstahandskontrakt, egen bostadsrätt eller egen villa.

Var bor de som står i bostadskön?

Hälften av personerna i bostadskön är bosatta i Stockholms stad. En dryg tredjedel bor i övriga Stockholms län, medan 15 procent är bosatta i övriga landet.

Vilken ålder har de som står i bostadskön?

Den största åldersgruppen i bostadskön är mellan 25 och 34 år. 18 procent är mellan 18 och 24 år. 7 procent är över 65 år.

Övriga köer

Förutom den ordinarie bostadskön hanterar Bostadsförmedlingen ett antal andra köer. Under 2016 förmedlade vi 1 464 bostäder i sju övriga köer, däribland den interna byteskön för Stockholms stads bostadsbolag.