Statistik för bostadskön 2015

Bostadsförmedlingen har aldrig förmedlat så många lägenheter som under 2015. Totalt förmedlades 12 384 lägenheter i hela Stockholmsregionen, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med året innan.

Antal förmedlade bostäder

Graf som visar antal förmedlade bostäder från 2006 till 2015

Av de 12 384 lägenheterna som förmedlades under 2015 gick 10 196 till ordinarie bostadskön, medan 642 lägenheter förmedlades utan kötid, dvs. med förtur. Återstående 1 546 lägenheter förmedlades till de andra köer som Bostadsförmedlingen hanterar, däribland internkön för Stockholms kommunala bostadsbolag.

Antal förmedlade bostäder per lägenhetstyp

Graf som visar antal förmedlade bostäder per lägenhetstyp

Bostadsförmedlingen förmedlar olika typer av lägenheter. "Vanliga hyresrätter” är lägenheter med fullständigt kontrakt utan särskilda villkor vad gäller exempelvis ålder. Under 2015 förmedlade vi 8 127 vanliga hyresrätter.

Bostadsförmedlingen har aldrig förmedlat så många studentbostäder som under 2015, totalt 1 648 stycken. Även förmedlingen av ungdomslägenheter var rekordhög, 809 stycken.

Vi förmedlade 406 seniorbostäder, inklusive pensionärslägenheter, 55+ och 65+ bostäder samt trygghetsboende.

Av de förmedlade bostäderna under 2015 var 2 509 nybyggda, vilket är en kraftig ökning jämfört med året innan då antalet nybyggda bostäder var 1 459.

Andel förmedlade bostäder per typ av bostadsbolag

Graf som visar antal förmedlade bostäder per typ av fastighetsägare

Bostadsförmedlingen förmedlar allt fler lägenheter från privata bostadsbolag och från kommunala bostadsbolag i andra kommuner än Stockholm. Under 2015 förmedlade vi fler lägenheter åt privata bostadsbolag än åt Stockholms stads bostadsbolag. De privata bostadsbolagen stod för 49 procent och Stockholms kommunala bolag för 45 procent av de förmedlade lägenheterna.

Kötidsstatistik

Graf som visar kötider 2015 i relation till 2014

Diagrammet ovan visar alla förmedlade bostäder 2014 och 2015 fördelade på kötid i antal år. Kötiderna för att få en bostad varierar kraftigt. Under 2015 förmedlades majoriteten av de vanliga hyresrätterna i bostadskön med en kötid på mellan sex och tio år. Genomsnittlig kötid för hela regionen var 8,2 år. Det är en ökning jämfört med året innan då den var 7,7 år. Kötiderna för nyproduktion är oftast kortare.

Genomsnittliga kötider per lägenhetstyp

Graf som visar kötider per olika lägenhetstyper

Kötiderna varierar för olika typer av lägenheter. Vanliga hyresrätter och seniorbostäder har en genomsnittlig kötid på runt 8 år, medan studentbostäder i genomsnitt förmedlas med en kötid på runt 5 år. Trygghetsboende förmedlas i en separat kö, som består av personer över 70 år, som står i bostadskön och bor i Stockholms stad. Den genomsnittliga kötiden för trygghetsboende var 3,7 år under 2015.

Korttidskontrakt kan gälla olika typer av lägenheter och innebär att hyrestiden är begränsad. Den genomsnittliga kötiden för korttidskontrakt 2015 var 8,8 år.

Genomsnittliga kötider per område

Tabell som visar genomsnittliga kötider för olika områden

Tabellen ovan visar genomsnittliga kötider för olika kommuner och stadsdelar under 2014 och 2015. Generellt kan man säga att det behövs längre kötid för en lägenhet i innerstaden eller närförort jämfört med lägenheter längre ut från centrala Stockholm.

Bostäder med korta eller inga kötider

Tabell som visar antal förmedlade i Bostadssnabben och under ett års kötid

Under 2015 förmedlade vi 371 lägenheter med en kötid på under ett år. Många av de lägenheter som förmedlas med kort kötid är nyproducerade lägenheter, studentlägenheter eller korttidskontrakt.

Det förekommer också att vi förmedlar bostäder utan kötid, i den så kallade Bostadssnabben. 2015 förmedlade vi 71 lägenheter i Bostadssnabben. Många av dessa var nyproduktion, framförallt i Sollentuna och i Uppsala. Även boende i studentkorridor i Uppsala förmedlades i Bostadssnabben.

Bostadsköns utveckling

Graf som visar bostadsköns utvecklilng från 2006 till 2015

Vid årsskiftet stod 516 665 personer i bostadskön. Det är en ökning under 2015 med 44 579 personer, eller 9 procent. Av de som står i bostadskön är 14 procent – eller 72 000 – aktiva kunder, dvs. kunder som gör 5 intresseanmälningar eller fler per år. En majoritet av de som står i bostadskön har redan någon form av ordnat boende, såsom eget förstahandskontrakt, egen bostadsrätt eller egen villa.

Bostadssökandes bostadsort

Hälften av personerna i bostadskön är bosatta i Stockholms stad. En dryg tredjedel bor i övriga Stockholms län medan 15 procent är bosatta i övriga landet.

Bostadsköns åldersfördelning

Graf som visar åldersfördelning i bostadskön

Den största åldersgruppen i bostadskön är mellan 25-34 år. Endast 7 procent är över 65 år.