Statistik för bostadskön 2014

Rekordmånga bostäder till förmedling

Bostadskön 2014 antal förmedlade bostäder

Bostadsförmedlingen har aldrig förmedlat så många lägenheter som under 2014. Totalt förmedlades 10 862 lägenheter i hela Stockholmsregionen, vilket är en ökning med 8 %. 8 980 lägenheter förmedlades till bostadskön och 723 lägenheter förmedlades utan kötid, dvs med förtur. Bostadsförmedlingen förmedlar även Stockholms kommunala bostadsbolags internkö, kön för trygghetslägenheter i Stockholm samt Värmdökön.

Bostadsförmedlingen förmedlar allt fler lägenheter i hela stockholmsregionen. Under 2014 förmedlades lägenheter även i Värmdö, Nykvarn och Nynäshamn.

Förmedlade bostäder per lägenhetstyp

Bostadskön 2014 – Förmedlade lägenheter per lägenhetstyp

Bostadsförmedlingen förmedlar många typer av lägenheter. Med ”vanlig hyresrätt” menas att det är en lägenhet med ett fullständigt kontrakt utan särskilda villkor vad gäller exempelvis ålder. I studentbostäder ingår både lägenheter och boende i korridor. I seniorbostäder ingår pensionärslägenheter, 55+ boende, 65+ boende samt trygghetslägenheter. Bostadsförmedlingen har aldrig tidigare förmedlat så många studentbostäder, korttidskontrakt eller ungdomslägenheter. Även förmedlingen av seniorlägenheter uppgår till en av de högsta någonsin.

Av de nästan 11 000 lägenheter som vi förmedlade under 2014 var 1 459 nybyggda lägenheter, 281 lägenheter var ombyggda och 9 122 lägenheter var begagnade.

Antalet lägenheter som förmedlades med förtur ökade under 2014 med 28 % jämfört med föregående år. Under 2014 förmedlades 306 förturslägenheter och 405 försöks- och träningslägenheter. Antalet inkomna förtursärenden ökade med 7 % till 1 922 st.

Genomsnittliga kötider per lägenhetstyp

Bostadskön 2014 – Genomsnittliga kötider per lägenhetstyp

Kötiderna varierar även för olika typer av lägenheter. Längst är kötiderna för korttidskontrakt. Denna typ av kontrakt innebär att kötiden behålls och att man bara får bo en begränsad tid. Lägenheterna för trygghetsboende förmedlas i en särskild kö, Trygghetsboende Stockholm.

Andel förmedlat per typ av fastighetsägare

Bostadskön 2014 – Andel förmedlat per typ av fastighetsägare

Bostadsförmedlingen förmedlar allt fler lägenheter från privata fastighetsägare och från kommunala bostadsbolag i andra kommuner än Stockholms stad. Under 2014 har nästan lika många lägenheter förmedlats åt privata fastighetsägare, som åt Stockholms stads bostadsbolag.

Kötidsstatistik

Bostadskön statistik 2014 – genomsnittliga kötider

Kötiderna för att få en lägenhet kan variera kraftigt. De flesta vanliga hyresrätter i bostadskön förmedlades med mellan 5,6 till 8,9 års kötid 2014. Genomsnittlig kötid var 7,7 år, vilket är densamma som året innan.

Genomsnittlig kötid per område

Förmedlingar under 20 lägenheter är bortplockade ur underlaget.

Bostadskön 2014 – genomsnittlig kötid per område

Ett mindre antal av bostäderna förmedlas med korta kötider. Det förekommer också bostäder helt utan kötid, den så kallade Bostadssnabben. 2014 förmedlades totalt 300 vanliga hyresrätter med korta eller inga kötider. Vanligtvis återfinns dessa lägenheter i områden där vi förmedlar mycket nyproduktion samtidigt. Exempel på sådana områden 2014 är Vällingby, Märsta och Barkarby. Andra områden där korta eller inga kötider kan förekomma är mindre centrala områden, såsom Kvarngärdet i Uppsala.

Bostadsköns utveckling

Bostadsköns utveckling – statistik 2014

Bostadskön uppgick vid årsskiftet till 472 086 personer. Det är en ökning under 2014 med 40 942 personer, eller 9 %. Av de som står i bostadskön är cirka 13 % – eller 63 000 – så kallade aktiva kunder, dvs kunder  som gör 5 intresseanmälningar eller fler per år. Trots att bostadskön ökar, så minskar antalet aktiva kunder. En majoritet av de som står i bostadskön har redan någon form av ordnat boende, såsom eget förstahandskontrakt, egen bostadsrätt eller egen villa. En tredjedel av personerna i bostadskön ser bostadskön som en försäkring inför framtiden.

Bostadssökandes bostadsort

Hälften av personerna i bostadskön är bosatta i Stockholms stad. En tredjedel bor i övriga Stockholms län medan 14 procent är bosatta i övriga landet. 

Bostadsköns åldersfördelning

Bostadskön – åldersfördelning 2014

Den största åldersgruppen i bostadskön är mellan 25-34 år. Endast 7 % är över 65 år.

Övriga köer

Bostadsförmedlingen hanterar även Stockholms stads bostadsbolags internkö, samt kön för Trygghetsboende Stockholm. Den sistnämnda är öppen för de som är över 70 år och boende i Stockholms stad. I Stockholms stads bostadsbolags internkö har 22 228 personer aktiverat sin internkötid, medan 16 177 personer har en plats i kön för Trygghetsboende Stockholm. Bostadsförmedlingen har även tagit över tre köer som är under avveckling – Värmdökön med 4 474 personer, Bovivakön med 138 personer och John Mattsonkön med 2 603 personer.