Frågor och svar om GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR, är en lag som gäller i hela EU från och med 25 maj 2018. 
 
Syftet med Dataskyddsförordningen är att enskilda personer ska få större kontroll över sina personuppgifter och samtidigt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU.  På den här sidan har vi samlat en del av de frågor som kan uppkomma i samband med regelverket.

 

Var kan jag få information om hur ni behandlar personuppgifter?

Läs vår personuppgiftspolicy, den hittar du på bostad.stockholm.se/om-personuppgifter

Vilka rättigheter har jag som kund när Bostadsförmedlingen behandlar mina personuppgifter?

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du vill ha information om vilka personuppgifter Bostadsförmedlingen behandlar om dig kan du mejla ditt kundnummer eller personnummer till dataskyddsombud@bostad.stockholm.se.

Har jag rätt att avsäga mig nyhetsutskick och kundundersökningar?

Ibland skickar vi information till dig till exempel om nyheter eller med information om nya bostadsområden som byggs. Det händer också att vi skickar ut undersökningar i syfte att få veta vad du tycker om oss och vår service eller för att vi vill veta mer om hur du ser på bostadsmarknaden. Självklart har du rätt att avsäga dig både informationsutskick och undersökningar. Det gör du genom att bocka för det på Mina Sidor.

Får Bostadsförmedlingen lämna ut mina personuppgifter?

Bostadsförmedlingen är ett kommunalt bolag vilket innebär att vi omfattas av offentlighetsprincipen. Bostadsförmedlingen kan därför komma att lämna ut de personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen kan begränsas av bestämmelser om sekretess, som finns i offentlighets- och sekretesslagen. Rätten att ta del av allmänna handlingar regleras i tryckfrihetsförordningen. Tryckfrihetsförordningen har företräde framför Dataskyddsförordningen.

Hur gör jag om mina personuppgifter är felaktiga eller behöver ändras?

Det enklaste sättet att ändra eller uppdatera dina personuppgifter är att logga in på Mina Sidor och själv göra dina ändringar där. Om du behöver hjälp eller uppgifterna inte kan ändras på Mina Sidor är du välkommen att kontakta Kundservice.

Hur gör jag om jag vill att mina personuppgifter ska raderas?

Du kan få dina personuppgifter raderade i vissa fall. Rätten till radering gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel

  • rätten till yttrande- och informationsfrihet
  • för att uppfylla en rättslig förpliktelse
  • utföra en uppgift av allmänt intresse

Bostadsförmedlingen är skyldig att bevara allmänna handlingar. Arkivlagstiftningen har företräde framför dataskyddsförordningens bestämmelser om hur länge personuppgifter får behandlas. Det betyder att intresset av att spara allmänna handlingar ska prioriteras i förhållande till intresset av att skydda den personliga integriteten.

För att radera allmänna handlingar och uppgifter ur sådana handlingar krävs det stöd i lag eller föreskrift. Uppgifterna gallras, det vill säga tas bort och förstörs, i enlighet med gällande lag och Bostadsförmedlingens gallringsbeslut. Uppgifter i ett kundärende ska enligt gällande gallringsbeslut bevaras.

Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med Bostadsförmedlingens behandling av mina personuppgifter?

Om du har frågor eller om du är missnöjd med hur Bostadsförmedlingen behandlar dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet.

Du har även möjlighet att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Mejla till dataskyddsombud@bostad.stockholm.se

Här hittar du Bostadsförmedlingens personuppgiftpolicy