Frågor och svar om GDPR

GDPR, eller General Data Protection Regulation som förkortningen står för är en lag som gäller i hela EU från och med 25 maj 2018. På svenska säger man vanligen Dataskyddsförordningen. 

Syftet med Dataskyddsförordningen är att enskilda personer ska få större kontroll över sina personuppgifter och samtidigt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU.  På den här sidan har vi samlat en del av de frågor som kan uppkomma i samband med regelverket.

Var kan jag få information om hur ni behandlar personuppgifter?

Läs vår personuppgiftspolicy, den hittar du på bostad.stockholm.se/om-personuppgifter

Vad betyder den nya lagen för mig som kund hos Bostadsförmedlingen?

För Bostadsförmedlingens kunder liksom för alla vars personuppgifter behandlas av företag innebär lagen att den enskilda kundens rättigheter förstärks.

Bland annat ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. Man ska också i vissa situationer även kunna säga nej till att en myndighet eller ett bolag använder ens personuppgifter.

Vilka förändringar har Bostadsförmedlingen gjort utifrån GDPR?

Redan tidigare reglerades hanteringen av personuppgifter enligt PUL vilket innebär att det inte blev så många förändringar. Några har vi dock genomfört. En av de större handlar om hur man lägger till medboende (tidigare kallade medsökande). Eftersom man själv måste bekräfta att man tagit del av hur vi hanterar personuppgifter kan man från den 25 maj 2018 inte längre lägga till någon annan som medboende.

Istället måste den som du vill ha som medboende själv lägga till sig som medboende till dig. Anledningen till detta är att vi är måna om säkerheten och att var och en själv måste godkänna vår hantering av personuppgifter.

En annan förändring är att du nu tydligare kan avsäga dig utskick av information och kundundersökningar. Det gör du genom att bocka i rutor kring detta på Mina Sidor.

Vilka rättigheter har jag som kund när det gäller att få ta del av hanteringen av mina personuppgifter?

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du vill ha information om dina uppgifter kan du mejla ditt kundnummer eller personnummer till dataskyddsombud@bostad.stockholm.se.

Har jag rätt att avsäga mig nyhetsutskick och kundundersökningar?

Ibland skickar vi information till dig till exempel om nyheter eller med information om nya bostadsområden som byggs. Det händer också att vi skickar ut undersökningar i syfte att få veta vad du tycker om oss och vår service eller för att vi vill veta mer om hur du ser på bostadsmarknaden. Självklart har du rätt att avsäga dig både informationsutskick och undersökningar. Det gör du genom att bocka för det på Mina Sidor.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Mejla till dataskyddsombud@bostad.stockholm.se

Här hittar du Bostadsförmedlingens personuppgiftpolicy