Regler för att få förtur

Varje år får vi in cirka 2 000 ansökningar om förtur. Många befinner sig i en svår situation, men det är bara runt en sjättedel som uppfyller kraven för förtur. Ansökningarna granskas enligt de riktlinjer som har formulerats på uppdrag av Stockholms stad. Nedan kan du läsa om de krav vi ställer i en prövning.

Vem kan få förtur?

För att kunna få förtur till bostad behöver du ha starka medicinska, psykiska eller sociala skäl. Dina skäl måste styrkas med intyg från din läkare, psykolog eller socialsekreterare. Detta kan också göras av någon annan behandlare som känner till din situation väl och kan redogöra för hur en viss typ av bostad kan förbättra din situation. Om du varit utsatt för hot och misshandel behöver polismyndigheten eller socialtjänsten styrka dina behov av annan bostad.

För att du ska beviljas förtur måste du dessutom

  • Vara anmäld till Bostadsförmedlingens kö.
  • Varit folkbokförd och bosatt i Stockholms stad de senaste två åren.
  • Ha ett svenskt personnummer.
  • Ha boendereferenser.
  • Vara fri från bostadsrelaterade skulder samt andra betalningsanmärkningar som påverkar din förmåga att betala hyra.
  • Sakna möjlighet att lösa bostadsfrågan genom kötid i ordinarie bostadskön eller andra möjligheter som till exempel eget byte.
  • Sakna ekonomiska möjligheter att köpa en lämpligare bostad.
  • Sakna möjligheter att anpassa ditt nuvarande boende.
  • Sakna möjlighet att bo i andra hand eller att vara inneboende.

Några skäl som inte räcker för att få förtur

Skäl som inte anses vara tillräckligt starka för förtur är bland annat bostadslöshet i samband med skilsmässa, om du bor för trångt, har störande omgivning, eller tycker att din boendekostnad är för hög.