Så här går det till att ansöka om förtur

 1. Du skickar in din förtursansökan
  Förtursansökan och eventuella intyg skickas in till Bostadsförmedlingen. Ansökningsformuläret hittar du i högerspalten.
 2. Vi bekräftar att vi fått din ansökan
  Inom 6 veckor kontaktas du av handläggaren, antingen per brev, mejl eller telefon.
 3. Utredning och bedömning
  Under utredningen har du möjlighet att diskutera din situation och dina behov med en handläggare. Han eller hon kontaktar även personer som skrivit intyg samt nuvarande och tidigare hyresvärdar. Vi tar en kreditupplysning och referenser.
 4. Beslut av handläggare
  Beslutet fattas utifrån de regler och riktlinjer som finns. Efter beslutet får du ett besked skickat till dig per brev eller mejl. Beslutet kan inte överklagas, däremot har du möjlighet att begära omprövning.

De typer av bostäder som förmedlas via förtur är vanliga hyresrätter, samt senior- och trygghetsboenden. Vi förmedlar också bostäder som är anpassade för personer med funktionshinder.

Du som fått din ansökan beviljad

Till dig som fått din förtursansökan beviljad kommer vi att erbjuda en bostad som motsvarar dina behov. Tänk på att din köavgift hos Bostadsförmedlingen måste vara betald. Så här går det till steg för steg:

 1. Lägenhetserbjudande
  Om du fått din ansökan beviljad matchar vi dina behov med de lediga lägenheter som kommer in till Bostadsförmedlingen. Du får endast ett lägenhetserbjudande. Om du inte tackar ja till lägenhetserbjudandet, eller inte lämnar svar, kommer din ansökan att avregistreras.
 2. Visning
  Innan du svarar ja eller nej får du se lägenheten. Visningsinbjudan får du per post eller mejl. Hyresvärd eller nuvarande hyresgäst visar lägenheten.
 3. Ditt svar
  När du tackar ja till en lägenhet lämnas uppgifter till hyresvärden som underlag för att godkänna dig som hyresgäst. Om du tackar nej till lägenhetserbjudandet ska du ange orsak.
 4. Teckna hyresavtal
  När du blivit godkänd är det dags att teckna kontrakt hos hyresvärden.
 5. Flytta in
  När du har fått en lägenhet och flyttat in är det vår rekommendation att du står kvar som kund hos oss i bostadskön i fall du behöver ändra ditt boende i framtiden.

Omprövning av beslut

Om du får avslag på din ansökan finns det möjlighet att begära omprövning. För att beslutet ska kunna bli annorlunda, behöver det finnas nya uppgifter som du kan styrka. Det räcker alltså inte att skicka med samma intyg som vid första prövningen.

Skriv en förklaring till varför du begär omprövning, och skicka med de nya intygen som styrker de nya medicinska, psykiska eller sociala skälen. Om handläggare även då bedömer att dina skäl inte räcker enligt riktlinjer för att få förtur, går ditt ärende vidare till det politiska förtursutskottet för beslut. Beslut tagna i förtursutskottet är slutliga och kan inte omprövas.