Kista studentkö

Kista Studentbostäders kö lämnades över till Bostadsförmedlingen från Kista Studentbostäder den 13 september 2016, kön var temporär och upphörde den 12 september 2018. Kön bestod av kunder som tidigare stått i Kista Studentbostäders kö.

Från den 13 september 2018 förmedlas samtliga bostäder från Kista Studentbostäders kö bestånd i Kista till kunder i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.

Villkor för kötider

De kunder som anmälde sig till Bostadsförmedlingens ordinarie kö senast den 12 februari 2017 fick sin kötid i Kista Studentbostäders kö tillgodoräknad.