John Mattsonkön

John Mattsonkön lämnades till Bostadsförmedlingen från John Mattson Fastighets AB den 1 december 2014, kön var temporär och upphörde den 31 december 2017. Kön bestod av kunder som tidigare stått i John Mattsons bostadskö.

Från den 1 januari 2018 förmedlas samtliga bostäder från John Mattsons bestånd på Lidingö till kunder i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.