John Mattsonkön

John Mattsonkön lämnades till Bostadsförmedlingen från John Mattson Fastighets AB den 1 december 2014. Kön består av kunder som tidigare stått i John Mattsons bostadskö. Till kön förmedlas lägenheter i John Mattsons bestånd på Lidingö. John Mattsonkön är temporär och upphör den 31 december 2017.

Fördelning av bostäder

Under 2014 och 2015 förmedlas 75 procent av de inlämnade bostäderna till kunder i John Mattsonkön. Resterande 25 procent förmedlas till kunder i Bostadsförmedlingens ordinarie kö. Under 2016 är fördelningen 50/50, och under 2017 förmedlas 25 procent av bostäderna till John Mattsonkön och 75 procent till ordinarie bostadskön. Vilka enskilda lägenheter som går till vilken kö, avgörs av John Mattson löpande under åren. Från den 1 januari 2018 förmedlas samtliga bostäder från John Mattsons bestånd på Lidingö till kunder i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.

Villkor för dig som har stått i John Mattsons bostadskö

För att tillgodoräkna dig din kötid, och för att ha möjlighet att söka John Mattsons bostäder, behöver du dels komplettera och godkänna dina uppgifter, dels ställa dig i Bostadsförmedlingens kö. Du behåller då din kötid från John Mattsons bostadskö samtidigt som du får en plats i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.

Fram till 31 december 2017 har du två olika kötider hos Bostadsförmedlingen – en i John Mattsonkön, och en i den ordinarie bostadskön. När John Mattsonkön upphör har du kvar din plats i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.

Annonsering av lediga bostäder

Lediga bostäder i John Mattssonkön annonseras under Sök bostad och är märkta med ”John Mattsonkön”.