Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

John Mattsonkön

John Mattsonkön lämnades till Bostadsförmedlingen från John Mattson Fastighets AB den 1 december 2014, kön var temporär och upphörde den 31 december 2017. Kön bestod av kunder som tidigare stått i John Mattsons bostadskö.

Från den 1 januari 2018 förmedlas samtliga bostäder från John Mattsons bestånd på Lidingö till kunder i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.