Huges studentbostadskö

Huge Fastigheter flyttade över sin studentkö till Bostadsförmedlingen den 15 mars 2016. Det innebär att förmedlingen av Huges studentbostäder nu hanteras av Bostadsförmedlingen.

Bostadsförmedlingen har infört en tidsbegränsad studentbostadskö där sökande ges möjlighet att ta med sig sin kötid från Huge under en övergångsperiod på två år (31 mars 2018). Kön består av ca 3600 sökande.

Villkor för dig som stått i Huges studentbostadskö

För att ta med dig din kötid från Huges studentbostadskö behöver du anmäla dig till Bostadsförmedlingen. Därefter kommer du att ha två olika kötider. Den ena gäller för Huges tidsbegränsade kö och den andra för Bostadsförmedlingens ordinarie kö. Din kötid i studentkön visas på Mina sidor.

Att stå i Bostadsförmedlingens kö kostar 200 kr per år (avgiften avser båda köerna).

Om du redan står i kö hos Bostadsförmedlingen behöver du inte göra någonting. Då förs din kötid från Huge automatiskt över till den tidsgränsade kön. När Huges studentbostadskö upphör har du kvar din plats i Bostadsförmedlingens ordinarie kö. Vi ber dig att kontrollera att dina uppgifter stämmer på Mina sidor.

Fördelning av bostäder

Under perioden 15 mars 2015 – 31 mars 2018 förmedlas hälften av bostäderna till en tidsbegränsad studentbostadskö för de som har kötid med sig från Huges tidigare studentkö. Den andra hälften förmedlas till kunder i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.

Från den 1 april 2018 förmedlas samtliga inlämnade bostäder från Huges studentbostadskö till kunder i Bostadsförmedlingens ordinarie bostadskö. Huge Fastigheter har idag drygt 700 studentlägenheter i Björnkulla, vid Flemingsbergs  centrum och i Visättra.

Här hittar du de lediga bostäderna

Lediga bostäder i studentkön annonseras under Sök bostad och är märkta med ”Huge studentkö”.