Huges studentbostadskö

Huge fastigheters studentbostadskö lämnades över till Bostads-
förmedlingen från Huge fastigheter den 15 mars 2015, kön var temporär och upphörde den 31 mars 2018. Kön bestod av kunder som tidigare stått i Huge fastigheters studentbostadskö.

Från den 1 april 2018 förmedlas samtliga bostäder från Huge fastigheters studentbostadskös bestånd i Huddinge till kunder i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.