Bovivakön

Bovivakön lämnades över till Bostadsförmedlingen från Rikshem den 16 juni 2014. Kön bestod av cirka 150 kunder. Bostäderna som förmedlades var seniorboenden på Alsnögatan i Norra Hammarbyhamnen.

Bovivakön upphörde den 31 december 2015. Nu förmedlas samtliga seniorbostäder på Alsnögatan till kunder i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.

Villkor för kötider

De kunder som anmälde sig till Bostadsförmedlingens ordinarie kö senast 31 december 2014 fick sin kötid i Bovivakön tillgodoräknad.