Bo i Väsbykön

Bo i Väsbykön lämnades över till Bostadsförmedlingen från Rikshem den 1 september 2015. Kön bestod av cirka 1800 kunder som tidigare stått i Bo i Väsbys bostadskö. Bostäderna som förmedlades var de 650 lägenheter som Rikshem köpt av Bo i Väsby.

Bo i Väsbykön upphörde den 31 december 2017. Nu förmedlas samtliga bostäder inom Bo i Väsby-beståndet till kunder i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.

VILLKOR FÖR KÖTIDER

De kunder som anmälde sig till Bostadsförmedlingens ordinarie kö senast 31 december 2017 fick sin kötid i Bo i Väsbykön tillgodoräknad.