Hyresvärdens krav på hyresgästen

För varje bostad har hyresvärden ett antal krav som du som bostadssökande behöver uppfylla för att bli godkänd som hyresgäst. Kraven är olika hos olika hyresvärdar och för olika bostäder.

 

Kraven handlar exempelvis om att du behöver ha en inkomst som står i proportion till hyran du ska betala. Vid inkomst av tjänst behöver du styrka att arbetet ligger inom pendlingsavstånd från Stockholmsområdet. Det förekommer även krav om att du som sökande inte får ha betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. För senior- och ungdomsbostäder finns ålderskrav, och för studentbostäder finns särskilda krav på studieförhållanden.

Kraven framgår i respektive annons. Du kan bara bli godkänd som hyresgäst om du uppfyller kraven, så läs igenom dem noga innan du anmäler intresse. Du behöver ha intyg som styrker att du uppfyller kraven.

Det är alltid hyresvärdarna som anger vilka krav som gäller för varje enskild bostad. Hyresvärdens krav får aldrig strida mot diskrimineringslagen.

De kommunala bostadsbolagen har gemensamma grundkrav: