PUL

I Personuppgiftslagen (PUL) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen finns till för att skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter på Bostadsförmedlingen

När du anmäler dig till bostadskön sparar vi personuppgifter om dig, till exempel namn, personnummer och adress. Vi använder uppgifterna dels för att kunna kontakta dig i förmedlingen av en bostad, dels för att veta om du uppfyller de ålderskrav som finns för vissa bostäder.

När du blir aktuell för en bostad behöver du lämna in intyg som visar att du uppfyller hyresvärdens krav för bostaden. Det handlar exempelvis om din inkomst och dina familjeförhållanden. Dessa uppgifter lämnar vi ut till den hyresvärd som du ska skriva kontrakt med.

När du använder vårt kontaktformulär, eller när du väljer att bevaka ett nybyggnadsprojekt, sparar vi din mejladress. Vi använder mejladressen för att svara på frågor som du mejlar till oss, eller för att kontakta dig när förmedlingen av ett nybyggnadsprojekt börjar.

Enligt PUL får vi inte registrera uppgifter om dig utan ditt godkännande. Genom att registrera dig i bostadskön, eller genom att klicka på ”Skicka” i vårt kontaktformulär eller i vår bevakningsfunktion, så godkänner du att Bostadsförmedlingen sparar dina personuppgifter.

Bostadsförmedlingen omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att all information som inte är sekretessbelagd lämnas ut om den efterfrågas.

Du har rätt till registerutdrag

Enligt PUL 26 § har du rätt att en gång per år begära ett utdrag som visar vilken information Bostadsförmedlingen har sparat om dig, och hur vi använder den. Du måste skriva till oss och be att få den informationen.

Enligt PUL §28 måste Bostadsförmedlingen på din begäran rätta eller ta bort personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Personuppgiftsansvarig

Styrelsen för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Org.nr: 556057-8303.