Kullsta - Nynäshamn

Fakta om projektet Kommande nyproduktion
Kvarter Kullsta
Adress Kullstagränd 10-12
Stadsdel Kullsta
Kommun Nynäshamn
Antal bostäder 95
Antal rum 1-5 rum och kök
Hyra Ännu inte bestämd
Yta 28-105 kvm
Hyresvärd Nynäshamnsbostäder
Tid för intresseanmälan 2024
Beräknad inflyttning 2024

Bilder

95 nyproducerade hyresrätter i Kullsta, Nynäshamns kommun

I Nynäshamn bygger Nynäshamns bostäder 95 nya lägenheter

Om bostäderna

Lägenheter med öppen planlösning, kök från Ballingslöv, klinker vid entrédörr och i övrigt ekparkett.

Om fastigheten

Tre fastigheter byggda i trä. Fokus är på smarta energilösningar som solceller, laddstolpar, återanvändning av spillvatten och sedumtak på carportarna.
Husen kommer att klassas som Miljöbyggnad Silver. Digitala låscylindrar till lägenheterna, VAKA passersystem och digitala postboxar.

Parkering

Det kommer finnas cirka 50 parkeringsplatser i anslutning till fastigheten. Uthyrning sköter hyresvärden.

Om området/kommunikationer

Vid Nynäsgårds station med adress Kullstagränd 10, 12 och 14, byggs 95 hyreslägenheter i tre flerbostadshus om 4–6 våningar.

Husen ligger intill de kulturhistoriskt intressanta Telihusen från 1920-talet och den nya bebyggelsen ska anpassas till de befintliga husens nockhöjd så att ny bebyggelse inte dominerar intrycket från Centralgatan. De nya byggnaderna anpassas också i placering så att de befintliga bostadshusen fortfarande får utblickar mot stationsområdet och så att de kan upplevas från stationen under årstider där vegetationen inte döljer husen.

Utöver de nya bostäderna omfattar byggnationen även allmänna platser både norr och söder om bostadsområdet. En ny gångbana anläggs i Kullstagränd. Söder om bostadsområdet kommer en ny trappa och ramp att byggas, som ersätter den befintliga nedfarten till spårområdet, med syfte att möjliggöra en enklare och tryggare passage. Utbyggnaden av planområdet ska bidra till en attraktiv stadsmiljöbebyggelse öster om Nynäsgårds station och främjar den upplevda tryggheten i området.

Karta

Kartvy

Bevakning via mejl

För att kunna skapa en bevakning behöver du vara registrerad hos bostadsförmedlingen och vara inloggad.