Bostadsförmedlingens årsberättelse för 2022

Nu kan du läsa vår sammanfattning av förra verksamhetsåret i en årsberättelse.

Vi skriver bland annat om statistik, utvecklingsprojekt och fastighetsägarrelationer. Dessutom fördjupar vi oss i läget för seniorbostäder och resultat från våra kundundersökningar.

Här kan du läsa årsberättelsen i en webbversion

Du kan även ladda ner den i en tillgänglighetsanpassad version här