Utställning om medborgardialog i Stockholmsrummet

Utställningens tema är ”Vi utvecklar vår stad tillsammans!” och den pågår till den 31 mars 2023.

Ta del av olika exempel på dialoger med stockholmarna genom t ex digitala enkäter, informationsmöten, fokusgrupper och promenader från olika platser i Stockholm. Utställningen ger inblick i hur och när dialoger kan genomföras genom stadsutvecklingsprocessens olika skeden. Du kan även svara muntligt på några frågor på plats i rummet som handlar om stadens medborgardialog och hur vi kan skapa en ännu bättre stad tillsammans.

Temautställningen kompletterar även en ny permanent del i Stockholmsrummet som beskriver mer i detalj hur Stockholms stad arbetar med medborgardialog. Där kan du som besökare se vad andra stockholmare svarat på i tidigare genomförda dialoger och jämföra med dina egna svar.

Utställningen är till för alla som är intresserade av Stockholm och hur staden växer och utvecklas. Fram till 31 mars 2023 finns utställningen i Stockholmsrummet.

Läs mer om Stockholmsrummet.