Visningar under pandemin

Just nu får vi många frågor om varför man inte får se bostaden innan man tackar ja eller nej till ett bostadserbjudande.

På grund av pandemin har förutsättningarna för att visa lägenheter förändrats. Ofta är det den utflyttande hyresgästen som visar en bostad men på grund av smittorisken ställer många bostadsbolag just nu in visningarna eftersom det är svårt att arrangera dem på ett tryggt sätt.

För att fylla den luckan erbjuder vi på Bostadsförmedlingen alla fastighetsägare möjligheten att ha digitala visningar för de bostäder som vi förmedlar. Det innebär att fastighetsägarna kan skicka in bilder och filmer på bostäderna. Dessa bilder finns i vissa fall med i annonserna, men oftast skickas en länk ut med bilder/filmer, till de som har längst kötid för bostaden. Det är fastighetsägarna som ansvarar för att fotografera och filma bostäderna och sedan förmedlas länken via oss.

Vi önskar naturligtvis att fler fastighetsägare ska välja att lämna in filmer och bilder och vi arbetar kontinuerligt med att informera dem om möjligheten.

Om du inte kan tänka dig att tacka ja till en bostad utan visning eller bilder/film är vårt råd att vänta med att söka bostad till dess att det åter igen är möjligt att på ett säkert sätt genomföra visningar.