För närvarande har vi något längre handläggningstider vid förmedling av bostäder.

visningar av lediga lägenheter

Fastighetsägarna avgör själva vilka villkor som ska gälla för deras bostäder samt om lägenheten ska visas eller inte. Under pandemin har många fastighetsägare valt att inte ha visningar av lediga ledigheter. Istället erbjuds man se bostäderna via planritning och vissa fall genom bilder eller filmer.

Om du blir inbjuden till en visning är det viktigt att alltid följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Undvik trängsel, håll avstånd och bär gärna munskydd. Stanna hemma vid sjukdomssymptom.

Vi förstår att det är ett starkt önskemål med visning på plats och att det är svårt att ta beslut utan att ha sett bostaden på riktigt. Vi för kontinuerligt dialog med fastighetsägarna kring detta och många kommer att återgå till visningar när smittläget lättar.