Visningar av lediga lägenheter

Fastighetsägarna avgör själva vilka godkännandevillkor som ska gälla för deras bostäder samt om lägenheten ska visas eller inte. I början av pandemin valde många fastighetsägare att inte ha visningar av lediga ledigheter. Istället fick man se bostäderna via planritning och vissa fall genom bilder eller filmer.  När restriktionerna nu till stor del har tagits bort har vissa fastighetsägare börjat med vanliga visningar igen. Andra har av olika skäl valt att avvakta.

Vi förstår att det är ett starkt önskemål med visning på plats och att det är svårt att ta beslut utan att ha sett bostaden på riktigt. Vi för en dialog kring visningar med de fastighetsägare vi jobbar med och vi tror att fler kommer att återgå till fysiska visningar under hösten och vintern.