Trygghet och bra kommunikationer viktigast för bostadssökande

En trerummare i ett tryggt område, med bra kommunikationer och en hyra mellan 7 000 och 8 999 kronor. Det är vad som står högst på listan när de som är registrerade hos Bostadsförmedlingen i Stockholm får önska. Detta framkommer i en stor kundundersökning som Bostadsförmedlingen har genomfört.

Det här vill de bostadssökande ha

Den lägenhetsstorlek som flest är intresserade av är tre rum och kök. I närområdet värderar man tryggheten högst, tätt följt av närhet till allmänna kommunikationer. Den överlägset mest önskade egenskapen hos själva bostaden är balkong eller uteplats.

Högsta tänkbara hyra

När det gäller hur hög hyra man kan tänka sig att betala tycker 8 procent att den ska ligga under 5 000 kronor. I andra änden av skalan svarar 8 procent att månadshyran kan få överstiga 13 000 kronor. De övriga svaren fördelas mellan dessa ytterligheter, med störst andel (27 procent) som svarar att den högsta månadshyra man är beredd att betala ligger mellan 7 000 och 8 999 kronor.

Bakgrund och nuläge

Åldersspridningen är stor bland de registrerade hos Bostadsförmedlingen, men den största åldersgruppen är 25–34-åringar och det är något fler kvinnor än män. Ungefär 60 procent har i dag en boendekostnad under 9 000 kronor per månad. 30 procent bor i hyresrätt och av dem har 32 procent fått sin nuvarande bostad genom Bostadsförmedlingen.

Om undersökningen

  • Genomförd i september–oktober 2020.
  • Antal svarande: 7 082
  • Resultaten har vägts för att bli representativa för alla registrerade.
  • Motsvarande undersökningar har genomförts 2010, 2014 och 2017.