Tips vid rangordning av lägenheter vid nyproduktion

Är du aktuell för en nyproduktionsprojekt och ska rangordna lägenheterna går inte alltid rangordningen igenom. Oftast beror det på att du har rangordnat för många bostäder innan du sparar. Tipset är då att rangordna 5-10 lägenheter åt gången. När du har sparat rangordningen kan du fortsätta att rangordna resten.