För närvarande har vi något längre handläggningstider vid förmedling av bostäder.

Se vårt seminarium om hyresmarknaden

Den 2 december arrangerade Bostadsförmedlingen ett seminarium med titeln ”Vem ska få bostäderna?” På seminariet diskuteras bland annat hur vi kan göra fler bostäder tillgängliga för resurssvaga grupper.

Dennis Wedin (Bostads- och fastighetsborgarråd Stockholm), Karolina Skog (utredare för den statliga utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning), Jacob Lundberg (Timbro), Martin Hofverberg (Hyresgästföreningen), Nathalie Brard (Fastighetsägarna Stockholm) och Christer Edfeldt (Bostadsförmedlingen i Stockholm) medverkade.  

Se hela seminariet här.