Ökat intresse för större och dyrare hyreslägenheter

Sedan pandemin började har intresset för de större bostadsrätterna på marknaden ökat, vilket bland annat syns i allt högre kvadratmeterpriser. Bostadsförmedlingen i Stockholm börjar se tecken på en motsvarande utveckling i efterfrågan på hyresrätter.

På Bostadsförmedlingen ser vi i våra kundundersökningar hur de större lägenheterna har blivit mer attraktiva. I vår kundpanel säger 14 procent av de svarande att de har fått ett ökat intresse för att flytta under pandemin. Bland skälen anges bland annat att man vill skaffa en större bostad eller en bostad bättre anpassad till att arbeta hemifrån.

Även i vår senaste stora profilundersökning, med svar från över 7 000 bostadssökande, finns exempel på hur efterfrågan har förändrats. Jämfört med profilundersökningen från 2017 har fler blivit intresserade av de större och dyrare bostäderna.

- Det handlar inte om några stora förändringar, men vi ser tendenser till att fler vill bo större och att de dessutom är beredda att betala mer för sitt boende, säger Marika Nordström, chef Marknad och kommunikation på Bostadsförmedlingen.

I undersökningen från 2017 var två rum och kök den lägenhetsstorlek som intresserade flest bostadssökande, men den har backat fyra procentenheter i den nya undersökningen. I stället ökar både tre- och fyrarummarnas popularitet, om än med små förändringar. Tre rum och kök är nu den mest eftertraktade lägenhetsstorleken, önskad av 34 procent av de svarande.

- En tolkning är att det delvis har att göra med att fler arbetar hemifrån och att man då värderar hemmet högre och ser nyttan med ett extra rum, säger Marika Nordström.

Även kötiden, Bostadsförmedlingens unika mått på efterfrågan, speglar de nya värderingarna. Osäkerheten under pandemin tycks i viss mån hålla nere kötiderna, men en jämförelse mellan kötiderna i Stockholms stad 2017 och 2020 visar att fyror och femmor har fått längre kötider med ungefär ett halvår respektive ett år. Samtidigt ligger kötiderna för ettor, tvåor och treor på i princip samma nivå under de jämförda åren.

Fler kunde dessutom tänka sig att betala högre hyror 2020 jämfört med 2017. Andelen bostadssökande som har satt sitt tak vid 8 999 kronor i månadshyra har minskat från 71 till 57 procent, medan de som kan acceptera hyror från 9 000 kronor och uppåt har ökat från 24 till 37 procent.

Om undersökningen

  • Genomförd i september–oktober 2020.
  • Antal svarande: 7 082
  • Resultaten har vägts för att bli representativa för alla registrerade.
  • Motsvarande undersökningar har genomförts 2010, 2014 och 2017.