Månadens tips: Upptäck de boendetyper som vi förmedlar

Vi förmedlar både vanliga hyresrätter och bostäder som är reserverade för vissa kategorier av sökande. Här kan du läsa mer om de olika typerna av bostäder som du kan söka hos oss.

Hustak på flerbostadshus mot blå himmel

De flesta bostäder som vi förmedlar hör till den typ som vi kallar vanliga hyresrätter. Under förra året stod de för 60 procent av alla bostäder som vi förmedlade.

De vanliga hyresrätterna har inte några särskilda villkor kring till exempel ålder, men de kan i övrigt ha olika villkor som bestäms av bostadsbolagen som hyr ut dem.

Vissa bostäder är dock reserverade för vissa typer av sökande. Det finns bland annat särskilda bostäder för ungdomar, för dig som studerar och för dig som fyllt 55 år.

Vi förmedlar även tidsbegränsade kontrakt. När du får en bostad med korttidskontrakt behåller du din kötid och kan därmed fortsätta samla kötid under boendetiden.

När du söker bland bostäderna här på vår webbplats kan du välja att visa alla lediga bostäder, men du kan även filtrera bland kategorierna, om det är någon särskild typ som du är intresserad av. Du kan dessutom välja att visa enbart nyproducerade bostäder.

Läs mer

På sidan ”Olika typer av bostäder du kan söka hos oss” kan du läsa mer om de olika boendetyperna som vi förmedlar. Där kan du även hitta information om kollektivhus, ateljébostäder och Bostadssnabben.

Olika typer av bostäder du kan söka hos oss 

Om månadens tips

Under rubriken Månadens tips berättar vi om hur det fungerar att vara registrerad hos Bostadsförmedlingen och vad vi kan erbjuda dig som är bostadssökande.