Månadens tips: ungdomsbostäder hjälper unga in på bostadsmarknaden

För att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden väljer en del fastighetsägare att reservera vissa av sina bostäder för den gruppen. Under 2020 förmedlade vi sammanlagt 2 002 ungdomsbostäder åt 69 olika fastighetsägare.

Närbild på hand som sätter nyckel i lås.

Ungdomsbostäder kan i de flesta fall sökas av personer som är mellan 18 och 25 år. I vissa fall gäller en högre åldersgräns på 27 eller 30 år. Bostäderna är oftast mellan 20 och 40 kvadratmeter och har en relativt låg hyra.

Du behåller din kötid om kontraktet är tidsbegränsat

Det finns olika hyreskontrakt för ungdomsbostäder. Det är vanligast med tidsbegränsade kontrakt men ibland kan det också vara ett förstahandskontrakt. För ett tidsbegränsat kontrakt gäller att du behöver flytta ut när hyrestiden tar slut, men du behåller å andra sidan din kötid. På så sätt förbättras dina chanser att kunna söka en annan bostad i framtiden. Får du ett förstahandskontrakt så fortsätter det att gälla även efter att du fyllt 25 år. Vilken kontraktstyp bostaden har kan du läsa i annonsen.

Läs mer

På sidan ”Ungdomsbostad” skriver vi bland annat om fördelningen av ungdomsbostäder mellan olika åldrar och guidar till hur du hittar bostadsannonserna här på webben. Vi ger även tips som ökar dina chanser att få en bostad.

Ungdomsbostad 

Fler tips får du på sidan ”Kunder berättar” där 20-åringen Hugo berättar om hur han fick en ungdomsbostad.

Kunder berättar 

Om månadens tips

Under rubriken Månadens tips berättar vi om hur det fungerar att vara registrerad hos Bostadsförmedlingen och vad vi kan erbjuda dig som är bostadssökande.