Här är bolagen som vi förmedlade flest bostäder åt under 2020

Vi förmedlade 17 735 bostäder under 2020. Det var fler än under något tidigare år och möjliggjordes av de cirka 200 bostadsbolag som lämnade in lediga bostäder till oss.

De tio bolagen med flest förmedlade bostäder (antal inom parentes)

  • Svenska Bostäder (2 831)
  • Stockholmshem (2 339)
  • Familjebostäder (1 560)
  • Wallenstam (999)
  • Huge Bostäder (860)
  • Hembla (818)
  • Stena Fastigheter (678)
  • HEBA (608)
  • Rikshem (574) 
  • Citycon (394)

Mer information

Länk till pressmeddelande hos Via TT