Nu visas information om avhopp och spärrar på Mina sidor

Sedan måndagen den 27 april finns ett nytt fält på Mina sidor. Det syns bara för dig som har gjort ett eller flera avhopp.

Ett avhopp registreras om du har svarat ja till ett bostadserbjudande och blivit föreslagen som hyresgäst, men sedan ångrar dig eller inte inkommer med intyg i tid. Det registreras också om du inte svarar på ett bostadserbjudande före den tidpunkt som vi har angivit.

Vi visar informationen för att göra alla medvetna om att den som gör två avhopp under en tolvmånadersperiod spärras från att göra intresseanmälningar i sex månader.

Om du har en aktuell avhoppsregistrering eller om du är spärrad från att göra intresseanmälningar kommer du att se det när du är inloggad på Mina sidor.

Så här kan det se ut.

Sedan vi lade till det nya informationsfältet har vi fått många frågor om vad avhopp innebär. Vi har därför skapat den här sidan med frågor och svar.

Du kan även läsa mer i våra Kö- och förmedlingsregler (paragraf 2.4.1 och 2.4.3).