De flesta bostäder förmedlas just nu utan visning

Det finns just nu många lediga bostäder. Den pågående pandemins effekter gör dock att förmedlingen tar längre tid än vanligt och många fastighetsägare väljer att låta sina bostäder förmedlas utan visning på grund av oro för smittspridning.

Vi ser att många ändrar sina beteenden just nu. Flera steg i förmedlingsprocessen tar därför längre tid. Som bostadssökande kan du underlätta genom att sammanställa dina intyg i god tid eftersom det kan vara svårt att få tag på intygsgivare.

Det är också viktigt att veta om att du kan behöva tacka ja till en bostad endast utifrån informationen i annonsen och eventuella bilder och filmer, eftersom det arrangeras färre visningar just nu. I de fall när det står i annonsen att det inte kommer att bli någon visning kommer du inte att få se bostaden på plats innan du tackar ja även om du är nummer ett. Om du inte är beredd att göra det finns tyvärr bara möjligheten att vänta med att söka bostäder till dess att situationen förändras.

Ibland kan det inflyttningsdatum som står i annonsen behöva ändras. Om du är aktuell för en bostad som har fått ett nytt inflyttningsdatum kommer du att bli kontaktad om detta.

Läs mer om hur vår verksamhet påverkas av pandemin