Information om aktuella kundundersökningar

Bostadsförmedlingen startar tre kundundersökningar under september. Alla tre genomförs genom webbenkäter. De utförs på vårt uppdrag, men av olika undersökningsföretag.

Vi genomför återkommande undersökningar för att fördjupa vår kunskap om bostadsmarknaden, ta reda på bostadssökandes preferenser och åsikter kring boendefrågor och som underlag för att utveckla vår verksamhet.

Den första undersökningen, med start den 8 september, är en profilundersökning som handlar om våra kunders bostadssituation, behov och önskemål. Undersökningen genomförs av företaget Origo Group och pågår under ungefär 3 veckor.

Den andra är en enkätundersökning i vår kundpanel som genomförs under vecka 38–39. Vi har anlitat företaget Enkätfabriken för att utföra undersökningen.

Den tredje inleds vecka 39 och handlar om vad både bostadssökande och fastighetsägare tycker om Bostadsförmedlingen. Undersökningen genomförs av undersökningsföretaget Indikator, Institutet för kvalitetsindikatorer, och pågår en bit in i oktober.