Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Digitala lägenhetsvisningar blir ett komplement i coronatider

En konsekvens av den pågående pandemin är att färre bostäder visas på plats. Vi har genom vår kundpanel undersökt vad bostadssökande tycker om att bedöma en bostad genom bilder eller film som komplement till informationen i annonsen och planritningen.

Frågan var om man skulle kunna tänka sig att tacka ja till en lägenhet efter att ha sett den genom digital visning, men inte på plats. Drygt hälften skulle kunna tänka sig det genom bilder och ungefär två av tre genom film. Undersökningen visade vidare att 15 procent definitivt skulle kunna tacka ja efter en digital visning.

De medverkande i undersökningen tyckte att det viktigaste att visa i de digitala visningarna är kök och badrum, inklusive skåp och utrustning, och bostadens samtliga rum ur olika vinklar. Utvändigt är gård, uteplats, tvättstuga och bostadens omgivning viktigast.

Bakgrund

Sedan pandemin startade har Bostadsförmedlingen erbjudit tekniskt stöd för de fastighetsägare som vill erbjuda digital visning i stället för fysiska visningar. De bostadssökande som i vanliga fall skulle ha bjudits in till en visning i bostaden får då i stället ta del av det digitala materialet via Bostadsförmedlingen.

Om Bostadsförmedlingens undersökningar

Bostadsförmedlingen i Stockholm har lång erfarenhet och djup kunskap om bostadsmarknaden. Kundpanelen är representativ för personerna i bostadskön. Syftet med panelen är att ta reda på preferenser och åsikter kring boendefrågor. Den här undersökningen besvarades av 2 606 personer.