Regelförändringar för Micasa fastigheter

Den 1 oktober genomför Bostadsbolaget Micasa en regeländring gällande seniorbostäder. 

I dag behöver den som vill ha en seniorlägenhet hos Micasa vara skriven i Stockholms stad.
Från och med den 1 oktober 2019 behöver den bostadssökande i stället ha varit skriven i Stockholms stad de senaste två åren.
För anmälningar som kommit in före den 1 oktober 2019 gäller de gamla reglerna.

För mer information kontakta Micasa Fastigheter.

Webb: www.micasa.se
Telefon (kundtjänst): 08-508 360 01