Här är bostadstyperna som vi förmedlar

Till och med den sista augusti i år har Bostadsförmedlingen förmedlat 9 895 lägenheter vilket är över 800 fler än vid samma tid förra året. Då förmedlade vi sammanlagt 13 455 bostäder vilket var det högsta antalet sedan starten 1947.

Alla lägenheter är inte tillgängliga att söka för hela bostadskön, men alla möter de olika behov som finns bland dem i kön. Ett exempel är ungdomsbostäder som fastighetsägare kan öronmärka för ungdomar, en stor grupp bostadssökande som ofta framhålls som särskilt behövande.

Här har vi sammanställt statistik och information om de olika bostadstyperna.

Vanliga hyresrätter

Av de 9 895 bostäderna som vi har förmedlat hittills i år tillhör majoriteten, närmare bestämt 5 994 stycken den typ som vi kallar vanliga hyresrätter. Förra helåret förmedlade vi totalt 7 871 vanliga hyresrätter. De har inte några särskilda villkor kring till exempel ålder, men de kan i övrigt ha olika villkor som bestäms av bostadsbolagen som hyr ut dem.

Studentbostäder

Den näst vanligaste kategorin som vi förmedlar är studentbostäder. I år har vi hittills förmedlat 1 935 studentbostäder och förra helåret förmedlade vi 2 417 stycken. För att få en studentbostad måste man uppfylla särskilda studerandevillkor.

Ungdomsbostäder

Vi har förmedlat 927 ungdomsbostäder hittills under 2019 och under helåret 2018 förmedlade vi 1 462 stycken. Det som skiljer ungdomsbostäderna från de vanliga hyresrätterna är att bostadsbolaget har lagt till ett extra villkor kring ålder. Det vanligaste åldersspannet är 18–25 år, men i vissa fall kan man få vara upp till 27 eller 30 år.

De som är 18–30 år utgör en stor del av bostadskön. Ungefär var tredje person är i den åldern. Gruppen är dessutom mer aktiv än genomsnittet. Av alla som aktivt söker bostad utgör ungdomarna 42 procent.

Seniorbostäder

Seniorbostäderna har i likhet med ungdomsbostäderna ett extra villkor. För att kunna få en sådan behöver man tillhöra en äldre åldersgrupp. I år har vi hittills förmedlat 146 seniorbostäder. Under 2018 förmedlade vi 440 stycken.

Gränsen för att söka en seniorbostad är oftast 65 år, men i vissa fall går gränsen redan vid 55 år. Förra året var 18 procent av bostadskön minst 55 år.

Korttidskontrakt

Vi har förmedlat 843 lägenheter med tidsbegränsade korttidskontrakt hittills i år. Förra helåret förmedlade vi 1 228 stycken. Även studentbostäderna och en del av ungdomsbostäderna har korttidskontrakt, men dessa redovisas separat. Om man väljer att flytta in i en lägenhet med korttidskontrakt får man behålla sin samlade kötid.

Övriga bostadstyper

Till sist har vi förmedlat 50 lägenheter i kategorin ”Övriga bostadstyper”. Dit hör bland annat kollektivhuslägenheter och hyresradhus. Förra året förmedlade vi 37 sådana lägenheter.