Bostadsförmedlingen uppdaterar regelverket för kunder i bostadskön

Idag uppdateras våra kö- och förmedlingsregler.

Du som kund behöver inte göra någonting särskilt på grund av uppdateringen. Reglerna för hur du till exempel registrerar dig, betalar köavgiften och behåller din kötid är oförändrade.

Du behöver inte heller godkänna det nya regelverket men du är välkommen att ta del av det. Läs Kö- och förmedlingsregler för kunder i Bostadskön.

Uppdateringen handlar om en översyn av hur regelverket är skrivet men det innehåller även några regeländringar för dig som aktivt söker bostäder.

Sammanfattning av regeländringar:

§ 1.2 Möjligheten för kunder att behålla kötiden vid förmedling via Bostadssnabben har tagits bort och följer nu samma regler som för förmedling via kötid.

§ 2.1 Regeln om när en fastighetsägare återtar en bostad från förmedling och kundens rätt till ersättning har förtydligats.

§ 2.3 Reglerna som gäller vid visningar har uppdaterats.

§ 2.4 Reglerna om när en kund inte svarar på ett bostadserbjudande har ändrats.

§ 2.5 Regeln om när kunden upptäcker fel i bostaden efter att hyresavtalet är tecknat har uppdaterats.