Så tycker bostadskön om kollektivboende

Skulle du kunna tänka dig att bo tillsammans med andra i ett kollektivt boende? Vad skulle du kunna tänka dig att dela med dina grannar? Dessa och andra frågor besvarades i en nyligen genomförd urvalsundersökning ställd till bostadsköns kundpanel.

Skohylla

Den senaste tiden trender kring miljö, hållbarhet och bostadsbrist har även drivit på nya former av kollektivboenden. I somliga kollektiv delar de boende endast sällskapsytor och kök, medan i andra finns också möjligheten att dela ägodelar, tjänster och andra ytor. Sedan 2007 har Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlat 332 lägenheter i kollektivboenden.

Kvinnor mer intresserade än män

På frågan om man skulle kunna tänka sig att bo kollektivt svarar 27 % ja. Kvinnor är mer intresserade, 34 % jämfört med 21 % av männen. Intresset för kollektivboende är dock jämnt fördelat över åldersgrupperna.

Umgänge efterfrågas

Den största fördelen med att bo kollektivt enligt de tillfrågade är den ökade möjligheten till umgänge. Detta tycker samtliga åldersgrupper.

Trädgård, takterrass och gym är de gemensamma utrymmen som man helst skulle vilja dela på.

Tjänster för trädgårdsskötsel och städning samt kostnader för bil, internet, el, värme, vatten samt hemförsäkring skulle man gärna dela med andra. Personer i åldrarna 18-28 år är de som ser den största fördelar med delat internetabonnemang. Däremot är intresset svagt för att dela livsmedel, badrum eller musikanläggning.

Den största nackdelen med att bo kollektivt anses vara andras oreda och stök samt en ökad risk för konflikter. Kvinnor ser andras stök (58 %) och att dela badrum (53 %) som de största nackdelarna, mot 51 % respektive 41 % hos män. Män å andra sidan ser konflikter (53 %) och brist på privatliv (53 %) som de största nackdelarna med kollektivboende, jämfört med 49 % respektive 46 % hos kvinnor.

Bostadsköns kundpanel består av 4805 personer, av dessa svarade 2109 på frågorna om kollektivboende.