Statistik för 2017 – rekord i antal inlämnade bostäder

Under 2017 ökade antalet inlämnade lägenheter till Bostadsförmedlingen med fem procent jämfört med föregående år. År 2017 blev därmed ett rekordår.

Flygfoto över Stockholm

12 438 lägenheter lämnades in för förmedling vilket kan jämföras med 11 855 lägenheter under 2016. Så många bostäder har Bostadsförmedlingen aldrig tidigare fått in.

– Det är väldigt roligt att allt fler bostadsbolag vill använda vår förmedlingstjänst. Nu kommer vi fortsätta att aktivt arbeta för att fler ska välja oss och att befintliga bolagskunder ska lämna in ännu fler lägenheter. En nyckel i ambitionen att kunna erbjuda de bostadssökande ett så stort utbud som möjligt är att ständigt arbeta med att utveckla vår service gentemot bostadsbolagen, säger Christer Edfeldt, vd på Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Under året ökade också antalet inlämnade studentbostäder kraftigt jämfört med året innan. 

– Eftersom många studenter i Stockholm idag har svårt att hitta bostad är det glädjande att den kategorin ökar hos oss, säger Christer Edfeldt.

Under 2017 ökade bostadskön med 40 426 personer eller sju procent vilket ligger i linje med de senaste årens utveckling. Andelen aktivt bostadssökande, personer som gör fem intresseanmälningar eller fler per år, var 14 procent, vilket är samma nivå som 2016.

Läs mer

Statistik för bostadskön 2017

 

Publicerad: 2018-01-15

Tillbaka till nyhetsarkivet